בקשה להנפקת תעודת סטודנט רגילה של המסלול האקדמי המכללה למינהל.
שמו לב שבכרטיס זה לא ניתנות ההטבות הקיימות לעמיתי מועדון UNIQ

אנא הזן את הטקסט המופיע בתמונה
Captcha